Dolphin Swash Automatic Pool Cleaner

Dolphin Swash Automatic Pool Cleaner

70 mikronë vetefiltrues. 18 m kabllo, 24  v motori, 16 m3 / h Shkalla e rrjedhjes. Disenjuar për pishina  banimi deri në 12 m. Koha e pastrimit te ciklit është 3 orë. Roboti është automatik dhe i programuar për pastrim optimalte pishines. Garanci për 2 vjet

Capture