Gemas Pumpex 2010 Pool Pumps

Gemas Pumpex 2010 Pool Pumps
Gemas pumpex 201 0 self-priming,pompe pishine termoplastike monobllok ; me para-filtër. Deri në 1 1/2 hp, thithje 1 1/211 -. Shkarkimi 1 1/2 “; e vlefshme ne dy madhesi me te medha. Lidhjet janë me kapak.hapja e lehte me rrotullim 40 °, kapak Xylex rreziston ndaj kimikateve te ndryshme, kapak i madh, 2850 rpm – ip 55 motor, boshti i pompes eshte prej celiku

Performanca dhe te dhenat teknike
Capture